Ting 19 Fildeling: Dropbox og Google Drive


Med fildeling tenker vi ofte på noe ulovlig, men i denne tingen snakker vi om å bruke tjenester og verktøy som lar oss dele (egne) filer på en effektivmåte. Har du tilgang til alle filene du trenger på mobile enheter du har med deg til enhver tid? Er alle funksjonene på tjenestene du bruker på nett, også tilgjengelige i den mobile versjonen? Oppdag

Utforsk
  • Google Forms er en av dokumenttypene du kan bruke i Google Drive. Med Google Forms kan du lage undersøkelser og få oversikt over svarene i et regneark. Her er en veiledning om hvordan bruke Google Forms [engelsk].
  • Hojoki samler tilgang til flere av disse fildelings- og nettskytjenestene inkludert Dropbox, Google Drive, Evernote, Skydrive, Box og Cluodapp. Den har apper for mobile enheter for Android og IOS.
  • Finn flere lenker på Pinterest Board.
Reflekter
  • Kan du bruke Dropbox til å dele presentasjoner etter en konferanse?
  • Hvordan vil du svare en låner som tror fildeling er ulovlig?
  • Kan du bruke Google Forms for å få tilbakemeldinger fra lånerne?
  • Kan biblioteket og lånerne samarbeide om prosjekter ved hjelp av fildelingsverktøy?
  • Kan du bruke Google Doc til å samarbeide med kollegaer i andre virksomheter om planlegging av aktiviteter eller arrangement?
  • Kan du tenke deg å jobbe sammen med kollegaer i andre land? Google Docs er oversatt til 65 språk …

1 kommentar: