Ting 11 Utvidet virkelighet (Augmented Reality)

Augmentet Reality er oversatt til norsk som utvidet virkelighet. Augmented Reality blir forkortet AR, og for enkelhets skyld vil jeg bruke AR her. Dette er en teknologi som knytter sammen data med et bilde, en bok, en ruin, en gate eller annet, og det kan oppleves gjennom kamerafunksjonen på smarttelefonen eller nettbrettet, hvor det legges på ekstra «lag» med informasjon. Teknofil publiserte en artikkel  på norsk om dette fenomenet i 2010. Denne filmen gir en enkel introduksjon om noen av mulighetene rundt AR. Du har kanskje hørt om Google Glasses? Google Glasses er briller med GPS som vet hvor du er, og som vil vise ekstra informasjon om det du ser på. Det er ganske mange muligheter for bruk av AR i bibliotekene, og i denne tingen skal vi se på noen av dem.

Oppdag
Utforsk
Reflekter
  • Kan bibliotekene bruke AR for å gjøre det enklere for folk å finne fram i bibliotekene? Kan opplæring i informasjonskompetanser gjøres enklere ved bruk av AR-teknologi?
  • Er det komplisert utstyr i bibliotekene? Kan en videofilm tilby assistanse dersom den er tilgjengelig som AR?
  • Har dere lånere fra mange land og med ulike morsmål? Kan dere lage en AR-guide på deres morsmål for å hjelpe dem orientere seg i biblioteket?
  • Kan dere engasjere folk i kommunen med planlegging av nytt bibliotek eller ny innredning i biblioteket? Kunne dere latt dem leke seg med å flytte rundt på møbler ved hjelp av en AR-app?
  • Kunne dere lagt et lag med lokal historie og lydklipp i ditt bibliotek ved bruk av en AR-app?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar